Eläintutkimuspäivät 2013

Eläinkäsitteet ja -käsitykset
25.–26.4., Turun yliopisto

YKES:n järjestyksessään toiset eläintutkimuspäivät keskittyvät eläimistä puhumisen käytäntöihin, eläintutkimuksen käsitteistöön ja tätä kautta myös laajemmin ihmisten eläinkäsityksiin eri kulttuurisissa, historiallisissa ja käytännöllisissä konteksteissa.

Kuinka ongelmallista on seurata arkikielistä ymmärrystä ”eläimistä” luokkana, johon ihminen ei kuulu, tai onko rajaa vedettäessä sopivinta puhua vieraslajisista, toislajisista tai kenties ei-inhimillistä eläimistä? Entä onko eläinten asemaa ja tuontantoeläinten oloja arvioitaessa syytä puhua eläinoikeuksista, vai onko oikeudellisen eläimen käsite lähtökohtaisesti ristiriitainen, liian inhimillistävä tai ihmislähtöinen? Kyse ei ole vain eläintutkimuksen käsitteellisistä ratkaisuista vaan yleisemmin eläinsuhteidemme luonteesta, samuuden ja eron artikulaatioista, tunteiden, tarpeiden, perinteiden ja käytäntöjen kohtauspisteistä.

Eläinkäsitteillä on ohittamattomia historiallisia ja eettisiä ulottuvuuksia. Puheemme eläimistä sekä suhteemme niihin on historiallisesti muuttuvaa, ja esimerkiksi jaolla kotieläimiin, tuotantoeläimiin ja villieläimiin on seurauksia tapoihin, joilla kohtelemme eläimiä. Miten ja millaisissa olosuhteissa erilaiset tieteelliset ja populaarit tavat hahmottaa eläimiä ovat syntyneet ja oikeuttaneet itsensä? Mitä muita näkökulmia eläinkäsitteisiin ja -käsityksiin ihmis-eläinsuhteiden historian tarkastelu tarjoaa? Selvää on, ettei käsitteellinen ole konkreettisen vastakohta, sillä käsitykset rakentuvat historiallisissa käytännöissä ja käsitteillä on operationaalinen käyttönsä.

LATAA OHJELMA JA ESITELMÄABSTRAKTIT PDF-TIEDOSTONA

TORSTAI

10.00 – 11.30 Ilmoittautuminen valtio-opin rakennuksessa. Ruokailu omaan tahtiin esim. Macciavellissa (lounaslinjasto aukeaa 10.30)
11.30 Avaussanat. YKES:n puheenjohtaja Kreeta Ranki (valtio-opin luentosali)

11.45 – 13.45 TYÖRYHMÄ 1 (valtio-opin luentosali)
11.45 – 12.15 Outi Vainio: Lääketieteellisen kivun määritelmistä (LATAA POWERPOINT)
12.15 – 12.45 Sami Torssonen: Hyvinvointitavaran historia
12.45 – 13.15 Minna Kaljonen ja Annika Lonkila: Ole huoleti kuluttaja, lihasi tulee kotimaiselta perhetilalta. Huomioita ympäristövastuun moraalitaloudesta (LATAA POWERPOINT)
13.15 – 13.45 Raimo Pakarinen: Haitta ja hyöty eläimen ominaisuuksina (LATAA POWERPOINT)

Tauko ja siirtyminen

14.00 – 15.00 KEYNOTE-LUENTO. Markku Oksanen: Eläinten oikeudet ja demokratia (luentosali CAL 4, Calonium)

Kahvitauko 30 min.

15.30 – 17.30 TYÖRYHMÄ 2 (valtio-opin luentosali)
15.30 – 16.00 Suvi Kokkonen: Juridisesta taksonomiasta
16.00 – 16.30 Janna Kantola: Lajienvälisiä kysymyksiä. Eläinten osa ja eläimistä puhuminen Veikko Huovisen tuotannossa
16.30 – 17.00 Roni Grén: Georges Bataille ja eläimyyden poeettinen valhe (LATAA POWERPOINT)
17.00 – 17.30 Joonas Vola: Arktisen bioekonomian performatiivisuus. Näkemisen etiikka ihmis-eläin-suhteessa

18.00 YKES:n vuosikokous
19.30 Illallinen Panimoravintola Koulussa (Eerikinkatu 18) (etukäteisilmoittautuminen)

PERJANTAI

8.30 – 10.00 TYÖRYHMÄ 3 (valtio-opin luentosali)
8.30 – 9.00 Otto Latva: Myytti vai todellinen eläinlaji? Jättiläiskalmarin matka osaksi tieteellisesti todistettua eläinkuntaa
9.00 – 9.30 Minna Santaoja: Kiehtova toinen. Hyönteisharrastajien eläinsuhteista (LATAA POWERPOINT)
9.30 – 10.00 Heta Lähdesmäki: Susi toimijana. Eläintieteellisten tietokirjojen susikuva 1900-luvun Suomessa

10.15 – 12.15 TYÖRYHMÄ 4 (valtio-opin luentosali)
10.15 – 10.45 Riitta-Marja Leinonen: Koneesta terapeutiksi. Muuttuvat hevoskäsitykset Suomessa
10.45 – 11.15 Nora Schuurman: Ihmisen ja hevosen suhde narratiivisena performanssina
11.15 – 11.45 Taija Kaarlenkaski: Oliko ennen kaikki paremmin? Karjanhoidon ja eläinkäsitysten muutoksia tutkimassa (LATAA POWERPOINT)
11.45 – 12.15 Matti Mäkelä: Osallistuvan havainnoitsijan näkökulma ylämaankarjan ihmissuhteisiin (LATAA POWERPOINT)

Lounastauko 45 min.

13.00 – 14.00 KEYNOTE-LUENTO. Laura Hänninen: Eläinten hyvinvointi luonnontieteessä ennen ja nyt (luentosali PUB 5, Publicum) (LATAA POWERPOINT)

14.15 – 15.45 PANEELIKESKUSTELU eläinkäsityksistä, eläinkäsitteistä ja tutkimuspäivien avaamista kysymyksistä. Mistä puhumme kun puhumme eläimistä? Keskustelijona Markku Oksanen, Sari Ung-Lanki (sosiologia, Jyväskylän yliopisto), Lea Rojola (kotimainen kirjallisuus, Turun yliopisto), Erika Ruonakoski (filosofia, Helsingin yliopisto), puheenjohtajana Kreeta Ranki
(luentosali PUB 5, Publicum)

15.45 – 16.00 Loppusanat ja päivien päätös