Eläintutkimuspäivät 2014

Kommunikaatio ja kokemus

10.–11. 4., Helsingin yliopiston päärakennus (Fabianinkatu 33)

 

Yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen seuran (YKES) ja Suomen soveltavan etologian seuran (SSES) yhteistyössä järjestämät Eläintutkimuspäivät 2014 keskittyvät tarkastelemaan ihmis-eläin-suhteisiin liittyvän, sekä ihmisten ja eläinten välisen että ihmistoimijoiden välisen kommunikaation mahdollisuuksia ja ongelmia. Kuinka tulkita tai ymmärtää eläimiä ja tapoja puhua eläimistä? Kommunikaatio ei ole vain informaation välittymistä, vaan kyse on myös kommunikoinnin kokemuksesta ja kokemuksesta kommunikaation paikkana.

Ihmisten ja toislajisten eläinten keskinäisen kommunikaation kysymykset ovat viime vuosina korostuneet lukuisilla tieteenaloilla. Eläinkunnan merkkijärjestelmiä tutkivan zoosemiotiikan sovellukset tuovat esiin tapoja, joilla merkityksiä ihmisten ja toislajisten eläinten lajirajalla muodostuu. Eläinten ilmaisemien tunteiden ja preferenssien tulkitseminen on noussut keskeiseksi kysymykseksi eläinten käyttäytymistieteen piirissä. Taloustiede pyrkii tuottamaan menetelmiä, joiden avulla eläinten preferenssit voidaan kääntää maksuvalmiudeksi ja siten kommunikoida raha-arvoina. Etnografinen sosiologia on kartoittanut arkisia ja tuotannollisia sosiaalisia tiloja, joissa ihmiset ja toislajiset eläimet kommunikoivat yli lajirajojen. Mediatutkijat ovat kiinnittäneet huomionsa niihin uusiin tapoihin, joilla eläinten kommunikaatiota käsitellään julkisossa, ja politiikan teoria on kritisoinut nykymuotoisen poliittisen järjestelmän kykyä ottaa huomioon eläinten kommunikaatio.

Eläintutkimus on toisin sanoen tuottanut monitahoisen kirjallisuuden siitä, millaisin tavoin ja vaikutuksin ihmiset ja toislajiset eläimet kommunikoivat julkisesti ja yksityisesti kokemuksistaan, käsityksistään, haluistaan ja teoistaan. Nämä kirjallisuudet eivät kuitenkaan aina kommunikoi onnistuneesti tieteenalarajojensa yli, minkä vuoksi vuoden 2014 eläintutkimuspäivät pyrkivät aiempaakin keskittyneemmin ylittämään paitsi eläinlajien myös tieteenlajien rajapintoja. On tarpeen edistää verkostojen ja käsitteiden muodostumista ajankohtaisten yhteiskunnallisten ja tieteellisten kysymysten ympärille.

LATAA OHJELMA JA ESITELMÄABSTRAKTIT PDF-TIEDOSTONA

TORSTAI

Ilmoittautuminen 10.30 – 11.00 (sali 10)
11.00 Avaussanat (sali 10)
11.15 – 12.15 KEYNOTE. Juha Hiedanpää: Semioottinen susi (sali 10)
Lounastauko 60 min.
13.15 – 14.45 TYÖRYHMÄT 1 & 2

Työryhmä 1 (sali 10):
Nora Schuurman: Hevoskauppa ja fronesis: Kauppiaan rooli hevosen ja ostajan kohtaamisessa
Matti Mahlamäki, Hannele Palukka: Maaseutu hevosyhteisön identiteetin rakentamisen välineenä
Pauliina Raento: Hevostarinat voimavarana

Työryhmä 2 (sali 12):
Tua Korhonen: Antiikin käsityksiä eläinten kielestä ja kommunikoimisesta eläinten kanssa
Kreeta Ranki: Eläimet ja kieli varhaismodernissa filosofiassa (LATAA PDF TÄSTÄ)
Outimaija Hakala: Taiteilijan tapoja kohdata eläin teoksessaan
Kahvitauko 30 min.

15.15 – 16.45 TYÖRYHMÄT 3 & 4

Työryhmä 3 (sali 10)
Heidi Brisk et al.: Omistajan ja hänen koiransa välinen vuorovaikutus eläinavusteisen toiminnan aikana
Erika Ruonakoski: Tuleminen ja projekti koiraharrastuksissa: Yhteisen suuntautumisen ilmeneminen ja rajat
Tuija Kokkonen: Koirien ja kasvien kanssa keskustelemisesta

Työryhmä 4 (sali 12)
Jopi Nyman: Faneja Varsanjalassa
PERUUNTUNUT Livia Hekanaho: Kuka saa puhua kissan puolesta: kamppailu kissojen oikeuksista sosiaalisessa mediassa
Pinja Mustajoki: Ääneen sanottua, kuvin kerrottua. Eläimistä puhuminen dokumenttielokuvassa.

17.00 – 18.00 KEYNOTE. Katariina Numminen: Esitys ja eläintarha (sali 10)
19.00 YKES:n vuosikokous (Ravintola Sunn, Aleksanterinkatu 26, 2. krs.)
20.00 Illanvietto (Ravintola Sunn, Aleksanterinkatu 26, 2. krs.)

PERJANTAI

9.15 – 10.45 TYÖRYHMÄT 5 & 6

Työryhmä 5 (sali 6)
Lilli Frondelius et al.: Subjektiivisen luonnearvion yhteys sykevälivaihteluun lypsylehmillä (LATAA PDF TÄSTÄ)
Hannu T. Korhonen: Kommunikointi ja hyvä toimintatapa minkin lopetuksessa
Matti Mäkelä: Havaintoja ylämaankarjan ja ihmisen välisestä viestinnästä (LATAA PDF TÄSTÄ)

Työryhmä 6 (sali 12)
Janna Kantola: Kauhukirjallisuuden tappajaeläimet. Robert Calderin Dogs (1976), James Herbertin Rats (1974) ja James Pattersonin & Michael Ledwidgen Zoo (2012).
Sari Salin: Jäniksen vuoksi, eli mitä jänis tekee Vataselle Arto Paasilinnan romaanissa Jäniksen vuosi
Erika Laamanen: Animaalinen ihminen: Eläinkuvasto Lauri Viidan runoudessa (LATAA PDF TÄSTÄ)
Kahvitauko 30 min.

11.15 – 12.45 TYÖRYHMÄT 7 & 8

Työryhmä 7 (sali 6)
Tarja Koistinen. Eläinten käyttäytymistarpeiden mittaamiseen käytetyistä menetelmistä
Ingela Wikman et al.: Lihatuottajien käsitykset naudan kivusta (LATAA PDF TÄSTÄ)
Sami Torssonen: Hyvinvoinnin tuotteistaminen ja simulaatio

Työryhmä 8 (sali 12)
Lea Laitinen: Hän vai se? Pronominien käyttö eläimistä
Taija Kaarlenkaski: Lehmä luonnon ja kulttuurin rajalla. Karjanhoidon eläin- ja ympäristösuhteita 1800–1900-lukujen vaihteen Suomessa
Ella Vihelmaa: Lajienvälisen kääntämisen eri merkitykset
Lounastauko 60 min.

13.45 – 14.45 KEYNOTE. Satu Raussi: Uudistettavasta eläinsuojelulaista (sali 12)
15.00 – 16.00 PUHEENVUORO. MEP Sirpa Pietikäinen: Eläinten hyvinvointi EU:n perussopimusten näkökulmasta (sali 12)
16.00 Päivien päätös