Eläintutkimuspäivät 2015

Muutos ja muisti

16.–17.4.2015, Tampereen yliopisto (Pinni A ja Pinni B)

 

Eläimet muuttuvat joskus ruumiillisesti tai muuttavat käytöstään. Ne sopeutuvat tai niitä sovitetaan ympäristöönsä, jotta niistä tulisi kelpoisempia, kauniimpia, lauhkeampia tai tehokkaampia. Ne siirtyvät valtiosta toiseen luvan kanssa tai ilman lupaa, ja liike tallentuu valvontajärjestelmiin. Toisaalta myös uudistuvat ajattelutavat, tutkimustulokset, lainsäädäntö, hallinto, pito-olosuhteet ja elintilat muuttavat eläinten ympäristöä. Viime kädessä myös muisti muuttuu. Tekstit, kuvat ja tilanteet tulkitaan yhä uudestaan, ja traumat tai onnistumiset heikentävät tai pyyhkivät pois jo syntyneitä muistijälkiä.

Päivien kutsuttuja puhujia ovat Toisten historia -hankkeen Terike Haapoja ja Laura Gustafsson, biologi Timo Vuorisalo ja kulttuurihistorioitsija Leena Rossi. Nämä luennot ovat kaikille avoimia. Osallistuminen muihin, yhteensä 23 esitelmää käsittäviin osuuksiin edellyttää ilmoittautumista päiville.

OHJELMA

Osallistuminen eläintutkimuspäivien 23 esitelmää käsittäviin työryhmiin edellyttää ilmoittautumista. Keynote-luennot ovat kaikille avoimia.

Kaikki esitelmät pidetään Tampereen yliopiston rakennuksissa Pinni A (TORSTAI) ja Pinni B (PERJANTAI). Molempien rakennusten osoite on Kanslerinrinne 1.

LATAA TÄSTÄ OHJELMA JA ESITELMIEN ABSTRAKTIT PDF-TIEDOSTONA

 

TORSTAI 16.4.
Rakennus Pinni A, Kanslerinrinne 1. Luentosalit A2089 ja A1081.

10.30 – 11.00 Ilmoittautuminen (Luentosali A1081)
11.00 Avaussanat (A1081)
11.15 – 12.15 KEYNOTE. Leena Rossi: Muistojen kotieläimet siirtokarjalaisten kertomina (A1081)

Lounastauko 60 min.

13.15 – 14.45 TYÖRYHMÄT 1 & 2

TYÖRYHMÄ 1: Vuorovaikutus ja muutos – Eläinten toimijuus tutkimuskohteena (A1081)
Taina Syrjämaa: Muuttuvat koirat, ihmiset ja yhteiskunta: koiranäyttelyt 1890-luvun Suomessa
Tuomas Räsänen: Kotkan poikii ilman kantavii siipii: Merikotka suomalaisen luontoajattelun muutosagenttina
Helena Ruotsala:Katko poronhoidossa?

TYÖRYHMÄ 2: Eläimiä urbaanissa tilassa (A2089)
Nina Nygren: Muistin ja muutoksen hallinta liito-oravan suojelussa
Pia Bäcklund ja Leena Koski: Hyvä, paha koira?
Jussi Lehtonen: Eläimet osana vanhusten tulevaisuuden asumista ja hoivaa

Kahvitauko 30 min.

15.15 – 16.45 TYÖRYHMÄT 3 & 4

TYÖRYHMÄ 3: Rajanylityksiä (A1081)
Nora Schuurman: Eläimen menettäminen: lemmikin kuolemaan liittyvät käsitykset, kokemukset ja käytännöt Esitelmä peruuntunut!
Heta Lähdesmäki: Tunkeilijoita ja monimuotoisuuden ylläpitäjiä. Itärajan ylittäneet sudet 1900-luvun Suomessa
Ella Vihelmaa: Muutoksen mallintamisesta

TYÖRYHMÄ 4: Hyvinvointi ja tuotteistaminen (A2089)
Minna Kaljonen:  Hyvinvointimerkinnät ja arviointimenetelmien muisti
Annika Lonkila: “Karjanjalostus on tiedon jalostamista” – Geenitiedon tuotteistaminen lypsykarjan jalostuksessa
Sami Torssonen: Läpinäkyvyys , ylösalaisuus ja eläintavara

19.00 YKES:n vuosikokous (Ravintola Ceyhelaya, os. Otavalankatu 10)
20.00 Illanvietto (Ravintola Ceyhelaya)

 

PERJANTAI 17.4.
Rakennus Pinni B, Kanslerinrinne 1. Luentosalit B4115 ja B3116.

9.15 – 10.15 KEYNOTE. Timo Vuorisalo: Muutoksen pysyvyys? Kaupunkieläimet ja kaupunkilaisten eläinasenteet 1800-luvulta nykypäivään (Luentosali B3116)

Kahvitauko 30 min.

10.45 – 12.15 TYÖRYHMÄT 5 & 6

 TYÖRYHMÄ 5: Symboliikkaa, faktaa ja fiktiota (B3116)
Reeta Kangas: Eläimestä propagandaksi: Eläinsymbolit Kukryniksyn pilapiirroksissa
Miika Norro: Villieläimestä ritarin uskolliseksi ystäväksi: leijonan muutos ja sen symboliset merkitykset Yvain ou le Chevalier au lion -romanssissa
Otto Latva: Muistitietoa merihirviöstä vai tarinoita jättiläiskalmarista

TYÖRYHMÄ 6: Mielenliikkeitä: muutoksia eläimiin suhtautumisessa (B4115)
Saara Kupsala ja Markus Vinnari:  Eläinten moraalinen arvo veganismin ja eettisen sekaruokavalion diskursseissa: havaintoja ryhmäkeskustelujen pohjalta
Jyrki Outinen: Eläimet Turkin sodassa 1877-1878
Matti Mäkelä:  Havaintoja ylämaankarjan mielen ilmiöistä

Lounastauko 60 min.

13.15 – 14.45 TYÖRYHMÄT 7 & 8

 TYÖRYHMÄ 7: Lintu vai kala? Eläimet muuttuvassa ympäristössä (B3116)
Kirsi Sonck: Eläinten toimijuus ja globaalimuutoksen tutkimus
Karoliina Lummaa:  Katoavia lajeja lukemassa? Linnut, ympäristökriisi ja muistava lukeminen
Pinja Mustajoki: Katoavat kalat ja elokuva muistin jatkeena

TYÖRYHMÄ 8: Teknologia muutoksen katalysaattorina (B4115)
Taija Kaarlenkaski: Kun isä lypsykoneen osti: Lypsämisen sukupuolittuneiden käytäntöjen muutokset suomalaisessa karjanhoidossa
Taru Peltola ja Jari Heikkilä: Susi vai koira? Geneettinen muisti Perhon susikäräjillä

Kahvitauko 30 min.

15.15 – 16.15 KEYNOTE. Terike Haapoja ja Laura Gustafsson: Toisten historia -projekti: Historia, yhteiskunta ja kulttuuri eläimen näkökulmasta (B3116)

16.15 Päivien päätös